Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fundusz Gwarancyjny jest elementem systemu gwarantowania rozliczeń, który zapewnia bezpieczeństwo rozliczeń nawet w przypadku wystąpienia skrajnych warunkach rynkowych. Suma wpłat Funduszu Gwarancyjnego pozwala na pokrycie strat w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia dla największego Członka Izby lub sumy strat dla drugiego i trzeciego Członka Izby pod względem niepokrytego ryzyka. Do wyznaczenia strat w warunkach skrajnych stosowane są scenariusze testów warunków skrajnych, bazujące na parametrach ryzyka wyznaczonych z poziomem ufności 99,9%.

Fundusz Gwarancyjny składa się z wpłat wszystkich Członków Izby, proporcjonalnych do ich niepokrytej ekspozycji na ryzyko. Fundusz wykorzystywany jest na zasadach określonych w Regulaminie GIR zgodnie z kolejnością wykorzystywania środków z systemu gwarantowania rozliczeń. Fundusz wykorzystywany jest jedynie, gdy środki zgromadzone w systemie gwarantowania rozliczeń przez Członka Izby, którego dotyczył przypadek naruszenia okażą się niewystarczające do pokrycia kosztów wynikających z zamknięcia jego pozycji.

IRGiT aktualnie prowadzi jeden Fundusz Gwarancyjny Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Regulacje IRGiT). Fundusz obejmuj zarówno rynki terminowe, jak i rynki spot energii elektrycznej oraz gazu.

Aktualne i archiwalne wartości mnożników Funduszu Gwarancyjnego dostępne są w zakładce parametry.