Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IRGiT Partnerem 7 edycji Go4Poland – Wybierz Polskę!

IRGiT Partnerem 8 edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”

Zmiany w regulacjach
IRGiT

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej.

Zmiany w regulacjach
IRGiT

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej „IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy).

Zmiany w regulacjach
IRGiT

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej.

O IRGiT

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) to instytucja odpowiedzialna za rozliczanie finansowe transakcji giełdowych oraz za bezpieczeństwo rozliczanych przez izbę rynków.

IRGiT pełni bardzo ważną funkcję dla giełd towarowych i uczestników tych rynków. Zarządza ryzykiem rynkowym, identyfikując zarówno ogólne ryzyka, związane z rynkiem danych towarów, jak i ryzyka powiązane z poszczególnymi uczestnikami rynków. IRGiT dbając o bezpieczeństwo rynków towarów notowanych na giełdzie towarowej stale monitoruje uczestników tych rynków.

Aktualności

Aktualności

Komunikaty

Komunikaty

Podsumowanie Przypadku naruszenia

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”, „Izba”) informuje, że na stronie internetowej zostało opublikowane...