Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jakościowa i ilościowa samoocena prowadzonej działalności

IRGiT S.A. przeprowadza weryfikacje zgodności prowadzonej działalności z zasadami dotyczącymi infrastruktury rynku finansowego opublikowanymi w 2012 roku przez CPSS-IOSCO (Committee on Payment and Settlement Systems and the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions). Ocena zgodności bierze pod uwagę szeroki wachlarz funkcji oraz działań i odbywa się przy wykorzystaniu systemu oceny oraz metodologii CPMI-IOSCO.

W celu pełnego wdrożenia zasad CPMI-IOSCO, IRGiT publikuje obszerny zestaw danych ilościowych, zgodnie z metodologią zaproponowaną przez te instytucje (Public quantitative disclosure standards for central counterparties).

Czytaj więcej