Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IRGiT Partnerem 8 edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”

Komunikat IRGiT w sprawie obowiązujących opłat

Informujemy, iż Zarząd IRGiT podjął decyzje o zmianie opłat określonych w Tabelach Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) oraz Regulaminu Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

Komunikat IRGiT w sprawie obowiązujących opłat

Informujemy, iż Zarząd IRGiT podjął decyzje o zmianie opłat określonych w Tabelach Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) oraz Regulaminu Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

IRGiT S.A. przeprowadziła testy obsługi niewypłacalności

22 września br. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) we współpracy z Towarową Giełdą Energii S.A. (TGE) przeprowadziły symulację postępowania w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia...

TGE i IRGiT uhonorowały najaktywniejsze spółki oraz maklerów roku 2020

1 września 2021 r., podczas uroczystej gali Podsumowania Roku Giełdowego 2020, Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych wyróżniły najaktywniejsze spółki i...

IRGiT wdraża nowy model raportowania danych

Wdrażany mechanizm raportowania jest zgodny z wytycznymi Komitetu ds. Płatności i Infrastruktur Rynku Banku Rozrachunków Międzynarodowych oraz Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (CPMI-IOSCO...

O Izbie Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

Izba Rozliczeniowa i Rozrachunkowa (IRR) rozlicza transakcje zawierane na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. – na Rynku Instrumentów Finansowych oraz Zorganizowanej Platformie Obrotu.

IRR rozlicza transakcje zawierane na Rynku Instrumentów Finansowych których przedmiotem są Uprawnienia do Emisji CO2. IRR rozlicza transakcje terminowe zawierane na Zorganizowanej Platformie Obrotu, których instrumentem bazowym jest prawo majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii.

Aktualności

Aktualności

Komunikaty

Komunikaty