Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) oferuje usługę rozliczenia i rozrachunku transakcji świadczoną przez Dział Rozliczeń i Rozrachunku (DRR).

W konsekwencji rozliczenia transakcji zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w oparciu o system dostarczany przez NASDAQ OMX, DRR ustala wartość przepływów pieniężnych z tytułu dostawy towarów giełdowych oraz z tytułu aktualizacji wymaganych zabezpieczeń. Jednocześnie, w ramach świadczenia usługi przeprowadzania rozrachunku IRGiT bierze na siebie pełną odpowiedzialność za rzetelną realizację płatności.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. oferuje również darmową usługę samo fakturowania, która dostępna jest w Platformie Udostępniania Faktur PUF.

Dział Rozliczeń i Rozrachunku

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: