Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Członkowie Izby mają możliwość oszacowania i zaprognozowania wysokości wymaganych przez IRGiT depozytów zabezpieczających poprzez skorzystanie z Kalkulatora depozytów IRGiT.

Kalkulator umożliwia zarówno przybliżone wyliczenie aktualnie wymaganych przez Izbę depozytów, jak również przeprowadzenie symulacji dotyczących przewidywanych wysokości depozytów zależnie od zmian cen rynkowych lub parametrów ryzyka. Wysokość depozytów zabezpieczających jest wyznaczana dla Członka Izby zgodnie z obowiązującymi w Izbie regulacjami, z uwzględnieniem stosowanych kompensacji (z wyłączeniem kompensacji w ramach Grup Energetycznych oraz kompensacji międzyokresowej).

IRGiT zastrzega, że otrzymane wyniki symulacji mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostatecznie wyznaczone przez Izbę wymagania depozytowe.

Aktualnie IRGiT oferuje dwa rodzaje kalkulatorów:

Kalkulator dla portfeli

Kalkulator pozwala na szacunkowe obliczenie depozytów dla rzeczywistych portfeli Członków Izby, mogących składać się zarówno z transakcji kupna, jak i sprzedaży. Kalkulator jest dostępny oddzielnie dla Rynku Terminowego Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE) i Rynku Terminowego Produktów z dostawą Gazu (RTPG), prowadzonych w ramach OTF. Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi kalkulatora depozytów dla portfeli dla Rynku Terminowego Produktów Energetycznych, zamieszczoną w kalkulatorze oraz poniżej.

Kalkulator depozytów dla portfeli na RTPE

Kalkulator depozytów dla portfeli na RTPG

 

Kalkulator dla pojedynczych instrumentów

Kalkulator depozytów dla pojedynczych instrumentów na Rynku Terminowym pozwala w łatwy sposób dokonać szacunkowego obliczenia wysokości wymaganych depozytów dla pojedynczej transakcji na danym instrumencie terminowym. W zależności od kursu kontraktu, kursów rozliczeniowych IRGiT oraz liczby kontraktów, możliwe jest oszacowanie wymaganej wartości depozytu wstępnego i uzupełniającego dotyczącego danego instrumentu.

Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi kalkulatora depozytów dla pojedynczych instrumentów dla Rynku Terminowego Produktów Energetycznych, zamieszczoną poniżej.

Kalkulator depozytów dla pojedynczych instrumentów na RTPG i RTPE

Dział Zarządzania Ryzykiem

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: