Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Komunikat IRGiT w sprawie obowiązujących opłat

Informujemy, iż Zarząd IRGiT podjął decyzje o zmianie opłat określonych w Tabelach Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) oraz Regulaminu Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

IRGiT S.A. przeprowadziła testy obsługi niewypłacalności

22 września br. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) we współpracy z Towarową Giełdą Energii S.A. (TGE) przeprowadziły symulację postępowania w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia...

TGE i IRGiT uhonorowały najaktywniejsze spółki oraz maklerów roku 2020

1 września 2021 r., podczas uroczystej gali Podsumowania Roku Giełdowego 2020, Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych wyróżniły najaktywniejsze spółki i...

Zmiany w regulacjach
IRGiT

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. wprowadza zmiany w Regulaminie Giełdowej Izby Rozrachunkowej oraz w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej.

IRGiT wdraża nowy model raportowania danych

Wdrażany mechanizm raportowania jest zgodny z wytycznymi Komitetu ds. Płatności i Infrastruktur Rynku Banku Rozrachunków Międzynarodowych oraz Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (CPMI-IOSCO...

Komunikat IRGiT w sprawie obowiązujących opłat

Informujemy, iż Zarząd IRGiT podjął decyzje o zmianie opłat określonych w Tabelach Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) oraz Regulaminu Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.

O Giełdowej Izbie Rozrachunkowej

Giełdowa Izba Rozrachunkowa (GIR) jest podmiotem, który rozlicza transakcje zawierane na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. – na Rynku Towarów Giełdowych i na Zorganizowanej Platformie Obrotu.

GIR rozlicza transakcje spot których przedmiotem jest energia elektryczna, gaz, towary rolno - spożywcze oraz Prawa Majątkowe ze Świadectw Pochodzenia. GIR rozlicza transakcje terminowe zawierane na Zorganizowanej Platformie Obrotu, których przedmiotem jest energia elektryczna i gaz.

Aktualności

Aktualności

Komunikaty

Komunikaty