Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IRGiT oraz Balkan Gas Hub EAD podpisały list intencyjny o współpracy

11 października br. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) oraz Balkan Gas Hub EAD (BGH) podpisały list intencyjny, którego istotą jest współpraca w zakresie dalszego rozwoju...

TGE i IRGiT przyznały nagrody

5 września 2022 r. był prawdziwym świętem branży energetycznej. Podczas uroczystej gali Podsumowania Roku Giełdowego 2021 Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych uhonorowały bowiem najaktywniejsze...

IRGiT Partnerem 8 edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”

Zmiany w regulacjach
IRGiT

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej.

Zmiany w regulacjach
IRGiT

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej „IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy).

Komunikat IRGiT w sprawie obowiązujących opłat

Informujemy, iż Zarząd IRGiT podjął decyzje o zmianie opłat określonych w Tabelach Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) oraz Regulaminu Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

O Giełdowej Izbie Rozrachunkowej

Giełdowa Izba Rozrachunkowa (GIR) jest podmiotem, który rozlicza transakcje zawierane na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. – na Rynku Towarów Giełdowych i na Zorganizowanej Platformie Obrotu.

GIR rozlicza transakcje spot których przedmiotem jest energia elektryczna, gaz, towary rolno - spożywcze oraz Prawa Majątkowe ze Świadectw Pochodzenia. GIR rozlicza transakcje terminowe zawierane na Zorganizowanej Platformie Obrotu, których przedmiotem jest energia elektryczna i gaz.

Aktualności

Aktualności

Komunikaty

Komunikaty