Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uczestnictwo w Izbie Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

Aby zostać uczestnikiem Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej należy złożyć w Wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo oraz zawrzeć odpowiednią umowę z bankiem, który pełni funkcję Banku Płatnika Uczestnika Izby (lista banków).

Zawarcie umowy o uczestnictwo w IRR lub zawarcie umowy z podmiotem, który pełni funkcję Reprezentanta Członka Giełdy / Systemu Obrotu jest jednym z warunków dopuszczenia do działania na rynkach TGE rozliczanych przez IRR. Rynki TGE rozliczane przez IRGiT można znaleźć tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące członkostwa w TGE znajdziecie państwo tutaj.

 

Uczestnikami Izby mogą być wyłącznie:

  • spółki prowadzące systemy obrotu;
  • banki krajowe w rozumieniu Ustawy Prawo Bankowe;
  • firmy inwestycyjne;
  • zagraniczne firmy inwestycyjne w rozumieniu Ustawy o obrocie;
  • inne niż wymienione w pkt 2-4 osoby prawne, o ile mogą być uczestnikiem na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ich uczestnictwo ma na celu współdziałanie z Izbą w zakresie czynności wykonywanych w systemie rozliczeń, zgodnie z Regulaminem Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej oraz przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Uczestnictwo w IRR

Formularz wniosku oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie wzory dokumentów.

Biuro Rozwoju i Obsługi Członków

Zachęcamy do kontaktu z nami.