Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IRGiT S.A. dokonuje cyklicznej rekalkulacji i weryfikacji szeregu parametrów. Celem takiego działania jest zapewnienie, iż w każdym momencie są on aktualne i dostosowane do bieżących warunków rynkowych oraz przyjętych norm i standardów. U podstaw kalkulacji parametrów leżą wysokiej klasy miary wykorzystywane do zarządzania ryzykiem stosowane powszechnie w izbach rozliczeniowych na całym świecie (np. historical Value-at-Risk).

 

Parametry

Aktualne parametry ryzyka dla kontraktów na:

Energię elektryczną i gaz (ważne do 29.11.2021 r.)

Energię elektryczną i gaz (ważne od 30.11.2021 r.)

Aktualny mnożnik Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na:

Energię elektryczną i gaz

Aktualne wskaźniki redukcji dla zabezpieczeń niepieniężnych dla:

Praw Majątkowych PMOZE_A i Uprawnień do Emisji EUA

Aktualne limity koncentracji dla zabezpieczeń niepieniężnych składanych w formie:

Praw Majątkowych PMOZE_A i Uprawnień do Emisji EUA

Aktualna wartość jednostkowego Wadium dla:

Towarów rolno-spożywczych będących w obrocie na RTRS

Aktualna wartość parametru uznania kompensacji międzyproduktowej:

Parametr uznania kompensacji międzyproduktowej

 

Archiwum parametrów
Dział Zarządzania Ryzykiem

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: