Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Materiał informacyjny

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) to instytucja odpowiedzialna za rozliczanie finansowe transakcji giełdowych oraz za bezpieczeństwo rozliczanych przez izbę rynków.

Obecnie Izba prowadzi rozliczenia i rozrachunek transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii, wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne i własne modele rozrachunku. IRGiT gwarantuje pełne bezpieczeństwo obrotu na TGE poprzez system gwarantowania rozliczeń. Wdrożone rozwiązania systemowe i procedury kontrolne skutecznie chronią uczestników rynku przed wszelkimi ryzykami, w tym związanymi z niewypłacalnością uczestników giełdy. Każdego dnia IRGiT obsługuje transakcje ponad 50 członków bezpośrednich oraz ponad 200 klientów domów maklerskich, współpracujących z 10 bankami płatnikami.

IRGiT prowadzi dwie linie biznesowe:

  • rozliczanie i rozrachunek instrumentów finansowych w ramach Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 19 kwietnia 2010 roku.
  • obsługa finansowa towarów giełdowych oraz hurtowych produktów energetycznych w ramach Giełdowej Izby Rozrachunkowej w rozumieniu Ustawy o giełdach towarowych, na podstawie zawiadomienia złożonego w dniu 19 kwietnia 2010 r. na podstawie art. 68a ust. 14 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Obraz