Kalkulatory depozytów

Kalkulator depozytów

IRGiT oferuje kalkulatory stworzone, aby pomóc w oszacowaniu i prognozowaniu wymaganych depozytów zabezpieczających, zgodnie z obowiązującymi regulacjami i parametrami ryzyka. Aktualnie dostępnie są dwa rodzaje kalkulatorów:

Kalkulator dla portfeli

Kalkulator pozwala na szacunkowe obliczenie depozytów dla portfeli mogących składać się zarówno z transakcji kupna jak i sprzedaży. Dostępny oddzielnie dla rynku terminowego energii elektrycznej i gazu.

Kalkulator depozytów dla portfeli na RTEE (obowiązujący do dnia 19 grudnia 2018 r.)

Kalkulator depozytów dla portfeli na RTEE (obowiązujący od dnia 20 grudnia 2018 r.)

Kalkulator depozytów dla portfeli na RTTG (obowiązujący do dnia 19 grudnia 2018 r.)

Kalkulator depozytów dla portfeli na RTTG (obowiązujący od dnia 20 grudnia 2018 r.)

Instrukcja dla portfeli

Kalkulator dla pojedynczych instrumentów

Kalkulator ten jest łatwy w użyciu i pozwala na szacunkowe obliczenie depozytów dla pojedynczej transakcji na danym instrumencie terminowym. Dostępny oddzielnie dla rynku terminowego energii elektrycznej i gazu.

Kalkulator depozytów dla pojedynczych instrumentów na RTTG i RTEE (obowiązujący do dnia 19 grudnia 2018 r.)

Kalkulator depozytów dla pojedynczych instrumentów na RTTG i RTEE (obowiązujący od dnia 20 grudnia 2018 r.)

Kalkulator depozytów dla pojedynczych instrumentów na RTPM

Instrukcja obsługi kalkulatora dla pojedynczych instrumentów