Depozyty Transakcyjne

Depozyty Transakcyjne są elementem systemu gwarantowania rozliczeń i służą zabezpieczeniu rozrachunków pieniężnych. Składają się z Depozytu Dostawy, Depozytu Historycznego oraz Limitu Transakcyjnego. Limit Transakcyjny stanowi nadwyżka środków w Depozycie Transakcyjnym ponad wymaganą wartość Depozytu Dostawy oraz Depozytu Historycznego.

Minimalna wartość Depozytów Transakcyjnych ustalana zgodnie ze Szczegółowymi zasadami rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.

Limit Transakcyjny

Limit Transakcyjny dzieli się na:

  •      Podstawowy Limit Transakcyjny
  •      Limit Transakcyjny Dedykowany RDB

Wpłaty zasilające Podstawowy Limit Transakcyjny mogą być wnoszone w:

Wpłaty zasilające Limit Transakcyjny Dedykowany RDB mogą być wnoszone jedynie w środkach pieniężnych.
Dedykowanie limitu na RDB (XBID).

 

Depozyt Dostawy

Wartość Depozytu Dostawy uzależniona jest od szacowanych dziennych zobowiązań członka z tytułu rozrachunku poszczególnych rynków. Algorytm wyznaczania wartości oraz tryb regulacji Depozytu Dostawy określają Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.

 

Depozyt Historyczny 

Stosowany jest w odniesieniu do instrumentów z Rynku Dnia Następnego (DAM) energii elektrycznej. Depozyt Historyczny aktualizowany jest codziennie, a algorytm wyznaczania wartości, trybu regulacji oraz lista instrumentów, w odniesieniu do których jest stosowany zostały określone w Szczegółowych zasadach rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.

 

Przykład obliczenia i aktualizacji Limitu Transakcyjnego.