Depozyty Transakcyjne

Depozyty Transakcyjne są elementem systemu gwarantowania rozliczeń i służą zabezpieczeniu rozrachunków pieniężnych. Składają się z Depozytu Dostawy, Depozytu Historycznego oraz Limitu Transakcyjnego. Limit Transakcyjny stanowi nadwyżka środków w Depozycie Transakcyjnym ponad wymaganą wartość Depozytu Dostawy oraz Depozytu Historycznego.

Minimalna wartość Depozytów Transakcyjnych ustalana jest zgodnie ze Szczegółowymi zasadami rozliczeń i rozrachunku.

Limit Transakcyjny

Limit Transakcyjny dzieli się na:

  •      Podstawowy Limit Transakcyjny
  •      Limit Transakcyjny Dedykowany RDB

Wpłaty zasilające Podstawowy Limit Transakcyjny mogą być wnoszone w:

Wpłaty zasilające Limit Transakcyjny Dedykowany RDB mogą być wnoszone jedynie w środkach pieniężnych.
Dedykowanie limitu na RDB (XBID).

 

Depozyt Dostawy

Wartość Depozytu Dostawy uzależniona jest od szacowanych dziennych zobowiązań członka z tytułu rozrachunku poszczególnych rynków. Algorytm wyznaczania wartości oraz tryb regulacji Depozytu Dostawy określają Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku.

 

Depozyt Historyczny 

Stosowany jest w odniesieniu do instrumentów z Rynku Dnia Następnego (DAM) energii elektrycznej. Depozyt Historyczny aktualizowany jest codziennie, a algorytm wyznaczania wartości, trybu regulacji oraz lista instrumentów, w odniesieniu do których jest stosowany zostały określone w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku.

 

Przykład obliczenia i aktualizacji Limitu Transakcyjnego.