Sierpień | 2021

  • 25-08-2021

    Testy procedury postępowania w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia

    W dniu 22 września 2021 r. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”, „Izba”) planuje przeprowadzić wspólnie z Towarową Giełdą Energii S.A. („TGE”) oraz przy udziale Członków Izby testy procedury postępowania w sytuacji wystąpienia Przypadku naruszenia Członka Izby. [...] Więcej

  • 18-08-2021

    Zmiany w regulacjach IRGiT

    Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany w Regulaminie Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) (dalej „Regulamin”) oraz w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby[...] Więcej