Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd IRGiT SA podjął uchwały o obniżeniu lub zawieszeniu pobierania następujących opłat:

Uchwała Nr 301/97/12/2015  Obniżenie opłaty za rejestrację i rozliczanie pozycji kontraktów rozliczanych finansowo, stawka regulaminowa 0,05 PLN za 1 MWh, nowa kwota 0,01 PLN za 1 MWh, termin obowiązywania promocji do 31 marca 2016

Uchwała Nr 301/97/12/2015  Obniżenie opłaty rocznej wnoszonej przez uczestnika rozliczającego od jednego portfela kont ewidencyjnych, stawka regulaminowa 5000 PLN, nowa kwota 100 PLN, termin obowiązywania promocji do 31 marca 2016

Uchwała Nr 301/97/12/2015  Obniżenie opłaty za utworzenie dodatkowego dostępu do niepublicznej strony internetowej IRGiT z raportami rozliczeniowymi (powyżej 5), stawka regulaminowa 200 PLN, nowa kwota 10 PLN, termin obowiązywania promocji do 31 marca 2016

Uchwała Nr 300/97/12/2015 Zawieszenie pobierania opłaty za zarządzanie środkami pieniężnymi stanowiącymi wkłady Uczestników Izby do systemu gwarantowania rozliczeń deponowanymi przez Uczestników Izby na rachunkach depozytów transakcyjnych i depozytów zabezpieczających, termin obowiązywania promocji do 31 marca 2016