Czerwiec | 2021

  • 30-06-2021

    Wdrożenie międzynarodowego standardu raportowania (PQD)

    Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. wprowadza cykliczną publikację kluczowych parametrów i statystyk z obszaru ryzyka i zabezpieczeń w wystandaryzowanym formacie zaprezentowanym przez CPMI-IOSCO w dokumencie Public Quantitative Disclosure Standards for Central Counterparties. Wprowadzenie[...] Więcej