Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany w Załączniku nr 2 do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej - Harmonogram Wystawiania Faktur, polegające na zmianie występującej na fakturach transakcyjnych dla Rynku Praw Majątkowych oraz Rynku Dnia Bieżącego gazu daty ich wystawiania, na dzień zawarcia transakcji, tj. dzień dostawy.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 10 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej