Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy)

  • Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmianę do Tabeli Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej („Regulamin”).
  • Zmianie ulega opłata określona w pkt 8.1 i 8.2 sekcji II Tabeli Opłat dotycząca obsługi towarów rolno – spożywczych.
  • Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 roku.

W związku z rozwojem Rynku Towarów Rolno – Spożywczych organizowanego przez Towarową Giełdę Energii S.A. („TGE”) i rozliczanego przez IRGiT oraz umożliwieniem obsługi nowych towarów rolno - spożywczych, do Tabeli Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) w pkt 8.1 i 8.2 sekcji II wprowadzona została zmiana, polegająca na zmianie tytułu opłaty. Po dokonanej zmianie opłata za rozliczenie i rozrachunek odnosi się do wszystkich towarów rolno – spożywczych, których obrót prowadzony jest w tonach.

Tym samym opłaty za rozliczenie i rozrachunek towarów rolno – spożywczych, których obrót prowadzony jest w tonach będą jednolite, rozróżniane jedynie poprzez wskazanie trybu zawarcia transakcji, odrębnie dla transakcji sesyjnych (pkt. 8.1) i transakcji zawartych w trybie aukcyjnym (pkt. 8.2).

Z dniem wejścia w życie zmiany do Regulaminu Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. rozpocznie naliczanie opłat za rozliczenie i rozrachunek transakcji, których przedmiotem jest żyto.