Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd IRGiT podjął uchwały w sprawie nowych parametrów ryzyka dla transakcji na energię elektryczną oraz gaz. Uchwały wchodzą w życie z dniem 21 marca 2016 r.

Uchwały dostępne są na stronie internetowej IRGiT: energia elektryczna i gaz.

Nowe parametry ryzyka w wersji .xls dostępne są już na naszej stronie internetowej w zakładce Zarządzanie ryzykiem - Parametry.