Banki rozliczeniowe

BPI – Bank Płatnik Izby, zapewnia IRGiT realizowanie płatności związanych z rozliczaniem transakcji zawieranych na rynku finansowym na Towarowej Giełdzie Energii S.A.  Prowadzi dedykowane Uczestnikowi Izby subkonto Rachunku depozytów transakcyjnych IRGiT - przeznaczone do utrzymywania limitów transakcyjnych oraz subkonto Rachunku depozytów zabezpieczających IRGiT - przeznaczone do utrzymywania wymaganych depozytów zabezpieczających.

 

BPUI - Bank Płatnik Uczestnika Izby, zapewnia Uczestnikom Izby realizowanie płatności związanych z rozliczeniami transakcji zawartych na rynku finansowym na Towarowej Giełdzie Energii S.A.. Prowadzi Rachunek rozliczeniowy Uczestnika Izby, przeznaczony do rozliczeń pieniężnych z IRGiT (z tytułu Mark-To-Market, ostatecznego rozliczenia kontraktów futures, a także aktualizacji depozytów zabezpieczających). BPUI świadczy swoje usługi w oparciu o umowę z Uczestnikiem Izby, IRGiT i jej  Bankiem Płatnikiem.

 

Rola BPUI w ostatecznym rozliczeniu pieniężnym kontraktów futures i rozliczaniu pieniężnym Mark-To-Market.

 

Rola BPUI w rozliczeniu pieniężnym z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających