Banki rozliczeniowe

BPI – Bank Płatnik Izby, bank, który na podstawie umowy z Izbą oraz umów z Bankami Płatnikami Uczestników Izby zapewnia Izbie usługi finansowe związane z rozrachunkiem transakcji zawartych w systemach obrotu.

BPUI - Bank Płatnik Uczestnika Izby, bank, który na podstawie umowy z Izbą, Bankiem Płatnikiem Izby oraz umów z Uczestnikami Izby zapewnia Uczestnikom Izby usługi finansowe związane z rozrachunkiem transakcji zawartych przez nich w systemach obrotu.

 

 

Rola BPUI w rozrachunku pieniężnym transakcji.

 

Rola BPUI w rozrachunku pieniężnym z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających.