Banki rozliczeniowe

BPI – Bank Płatnik Izby, zapewnia IRGiT realizowanie płatności związanych z rozliczaniem transakcji zawieranych na rynku finansowym na Towarowej Giełdzie Energii S.A.  Prowadzi dedykowane Uczestnikowi Izby subkonto Rachunku depozytów transakcyjnych IRGiT - przeznaczone do utrzymywania limitów transakcyjnych oraz subkonto Rachunku depozytów zabezpieczających IRGiT - przeznaczone do utrzymywania wymaganych depozytów zabezpieczających.

BPUI - Bank Płatnik Uczestnika Izby, zapewnia Uczestnikom Izby realizowanie płatności związanych z rozliczeniami transakcji zawartych na rynku finansowym na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Prowadzi Rachunek rozliczeniowy Uczestnika Izby, przeznaczony do rozliczeń pieniężnych z IRGiT (z tytułu zawartych transakcji jak również aktualizacji wymaganych depozytów zabezpieczających). BPUI świadczy swoje usługi w oparciu o umowę z Uczestnikiem Izby, IRGiT i Bankiem Płatnikiem Izby.

Rola BPUI w rozliczaniu pieniężnym transakcji.

 

 

Rola BPUI w rozliczeniu pieniężnym z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających