Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IRGiT umożliwia dostęp do dedykowanego Uczestnikowi Izby subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych oraz subkonta Rachunku depozytów zabezpieczających w bankowości elektronicznej Deutsche Banku. Uczestnik Izby, który zainteresowany jest uzyskaniem dostępu do tych subkont, wypełnia Wniosek w sprawie utworzenia dostępu do subkont w bankowości elektronicznej DBP

W przypadku konieczności dokonania aktualizacji ww. listy osób z dostępem do subkont w bankowości elektronicznej DBP, Uczestnik Izby wypełnia Wniosek w sprawie utworzenia dostępu do subkont w bankowości elektronicznej DBP (AKTUALIZACJA).

Możliwości dokonywania wypłat z tych subkont przez Uczestników Izby zostały dokładnie opisane w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.

W przypadku dokonywania wypłat środków z subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych, modelowym rozwiązaniem jest kierowanie przelewów na Rachunek rozliczeniowy Uczestnika Izby w BPUI. Istnieje możliwość wypłat tych środków na jeden alternatywny rachunek. Uczestnik Izby zainteresowany taką wypłatą powinien wypełnić Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę środków pieniężnych z subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych na rachunek inny niż Rachunek rozliczeniowy Uczestnika Izby w Banku Płatniku Uczestnika Izby. Oryginał dokumentu powinien zostać podpisany przez reprezentację Uczestnika Izby i przekazany do IRGiT.

Dział Rozliczeń i Rozrachunku

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: