Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

1

Zmiana Banku Płatnika Uczestnika Izby

Co się dzieje na tym etapie

  • Uczestnik Izby, z Listy banków, wybiera nowy bank do pełnienia dla siebie funkcji Banku Płatnika Uczestnika Izby (BPUI) oraz nawiązuje z nim współpracę.

2

Wypełnienie pakietu dokumentów

Co się dzieje na tym etapie

  • Uczestnik Izby wypełnia i wysyła skany dokumentów do IRGiT na adres: @email w celu weryfikacji poprawności wypełnienia dokumentacji.

  • Po uzyskaniu akceptacji ze strony IRGiT przesłanych skanów, podpisane oryginały tych dokumentów Uczestnik Izby przekazuje niezwłocznie do IRGiT.

3

Przeprowadzenie testów generalnych

Co się dzieje na tym etapie

  • Deutsche Bank konfiguruje w systemach bankowych odpowiednie rachunki.

  • IRGiT wraz z Deutsche Bankiem oraz wybranym przez Uczestnika Izby BPUI przeprowadza testy generalne z wykorzystaniem Rachunku rozliczeniowego Uczestnika Izby w BPUI. Przeprowadzenie testów generalnych wymaga złożenia przez Uczestnika Izby „Oświadczenia Uczestnika Izby dot. testów generalnych".

Warto pamiętać

IRGiT będzie na bieżąco przekazywała Uczestnikowi Izby szczegóły dotyczące kolejnych etapów postępowania.

Dział Rozliczeń i Rozrachunku

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: