Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

1

Wybór Banku Płatnika Uczestnika Izby

Co się dzieje na tym etapie

  • Uczestnik Izby, z Listy banków, wybiera bank do pełnienia dla siebie funkcji Banku Płatnika Uczestnika Izby (BPUI) oraz nawiązuje z nim współpracę.

2

Wypełnienie pierwszego pakietu dokumentów

Co się dzieje na tym etapie

  • Uczestnik Izby wypełnia i wysyła skany dokumentów do IRGiT na adres: @email w celu weryfikacji poprawności wypełnienia dokumentacji.

  • Po uzyskaniu akceptacji ze strony IRGiT przesłanych skanów, podpisane oryginały tych dokumentów Uczestnik Izby przekazuje niezwłocznie do IRGiT.

3

Wypełnienie drugiego pakietu dokumentów

Co się dzieje na tym etapie

  • Deutsche Bank, na wniosek IRGiT, wygeneruje dla Uczestnika Izby drugi pakiet dokumentów, przygotowany na podstawie danych przedstawionych w „Oświadczeniu Uczestnika Izby o numerze rachunku bankowego" oraz "Oświadczeniu Banku Płatnika Uczestnika Izby".

  • IRGiT przekazuje Uczestnikowi Izby do podpisania drugi pakiet dokumentów. Podpisanie ww. pakietu dokumentów będzie niezbędne do sprawnej komunikacji technicznej pomiędzy rachunkami biorącymi udział w procesie rozrachunku. Podpisanie ww. pakietu dokumentów również nadaje IRGiT prawo do składania zleceń w ciężar Rachunku rozliczeniowego Uczestnika Izby w Banku Płatniku Uczestnika Izby wskazanego w "Oświadczeniu Uczestnika Izby o numerze rachunku bankowego" oraz "Oświadczeniu Banku Płatnika Uczestnika Izby" do rozliczeń pieniężnych z IRGiT.

  • podpisane oryginały tych dokumentów Uczestnik Izby przekazuje niezwłocznie do IRGiT.

4

Przeprowadzenie testów generalnych

Co się dzieje na tym etapie

  • Deutsche Bank konfiguruje w systemach bankowych odpowiednie rachunki.

  • IRGiT wraz z Deutsche Bankiem oraz wybranym przez Uczestnika Izby BPUI przeprowadza testy generalne z wykorzystaniem Rachunku rozliczeniowego Uczestnika Izby w BPUI. Przeprowadzenie testów generalnych wymaga złożenia przez Uczestnika Izby „Oświadczenia Uczestnika Izby dot. testów generalnych".

Dział Rozliczeń i Rozrachunku

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Warto pamiętać

IRGiT będzie na bieżąco przekazywała Uczestnikowi Izby szczegóły dotyczące kolejnych etapów postępowania.