Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej mające na celu dostosowanie i doprecyzowanie zapisów w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na instrumentach terminowych na Prawa Majątkowe OZE notowanych na zorganizowanej platformy obrotu (OTF) oraz Uprawnień do Emisji notowanych na Rynku Instrumentów Finansowych.