Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej, wynikające w szczególności z planowanego rozszerzenia listy instrumentów notowanych na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej na Zorganizowanej Platformie Obrotu prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 21 czerwca 2023 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym opisem wprowadzanych zmian.

Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej

Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej