Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej

Z dniem 31 grudnia 2020 r. wejdą w życie zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej dotyczące zasad przechowywania przez Izbę środków wniesionych na depozyty transakcyjne i depozyty zabezpieczające.

Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej