Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej

Z dniem 1 października 2020 r. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej, polegające na usunięciu zapisów dotyczących zasad funkcjonowania Rejestru Zabezpieczeń Niepieniężnych wprowadzonych z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej

Szczegółowy komunikat