Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) oraz Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej, związane przede wszystkim z:

  • wdrożeniem przez PSE reformy Rynku Bilansującego,
  • uruchomieniem notowań w ramach jednolitego kursu dla instrumentów godzinowych na Rynku Dnia Bieżącego,
  • uruchomieniem notowań ciągłych instrumentów 15 minutowych na Rynku Dnia Bieżącego,
  • planowaną zmianą harmonogramu notowań na Rynku Dnia Następnego publikowanego przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 14 czerwca 2024 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym opisem wprowadzanych zmian.

Szczegółowy opis zmian - Zmiany w regulacjach IRGiT

Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy)

Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej