Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy)

Zmiana Regulaminu polega na zmianie § 45r ust. 2 oraz § 47 ust. 2 i ma na celu uwzględnienie wyników konsultacji przeprowadzonych z potencjalnymi uczestnikami Rynku Towarów Rolno Spożywczych (RTRS), który w marcu br. zostanie uruchomiony w ramach giełdy towarowej prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A. (TGE).

Zgodnie z nowym brzmieniem Regulaminu, rozrachunek pieniężny należności Członków Izby w zakresie transakcji zawartych na RTRS w wyniku aukcji objętych obowiązkiem wniesienia wadium oraz zwrot wadium, odbywać się będzie w 21 dniu od dnia zawarcia transakcji. Wydłużenie tego terminu, służy realizacji postulatów zgłoszonych w ramach prowadzonych konsultacji odnośnie zasad funkcjonowania RTRS i ma na celu wydłużenie czasu na weryfikację towaru zakupionego na tym rynku. Podmiot kupujący towar rolno – spożywczy na RTRS w systemie aukcyjnym, będzie mieć możliwość weryfikacji i ewentualnego zgłoszenia zastrzeżenia co do ilości lub jakości towaru zakupionego na giełdzie na zasadach określonych przez TGE.

Zmiana Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) wejdzie w życie w dniu 1 marca 2020 r.