Zmiany w regulacjach IRGiT - Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia Przypadku naruszenia

Informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2021 r. wejdzie w życie nowa wersja Zasad postępowania w przypadku niewypłacalności Członka Izby, które otrzymają nowy tytuł Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia Przypadku naruszenia (dalej również „Zasady”). 

Zmiana Zasad wynika z planowanego na dzień 1 kwietnia 2021 r. wejścia w życie nowej wersji Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) i obejmuje zmiany mające na celu optymalizację procesu obsługi wystąpienia Przypadku naruszenia, w tym:

  • doprecyzowanie zapisów w zakresie mechanizmów ostrożnościowych, jakie Izba może uruchomić w stosunku do Członka Giełdowej Izby Rozrachunkowej lub Uczestnika Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej w celu ograniczenia możliwości wystąpienia Przypadku naruszenia,
  • podkreślenie obowiązków ciążących na podmiotach generujących istotne ryzyko dla systemu gwarantowania rozliczeń.

Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia Przypadku naruszenia opisują w szczególności następujące kwestie:

  • zasady stwierdzania przez Izbę Przypadku naruszenia wobec Członka Izby,
  • proces ograniczania i zarządzania ryzykiem w związku z wystąpieniem Przypadku naruszenia, 
  •  zasady kaskadowego pokrywania strat w sytuacji wystąpienia Przypadku naruszenia. 

Treść Zasad postępowania w sytuacji wystąpienia Przypadku naruszenia została opublikowana na stronie internetowej IRGiT.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Dział Zarządzania Ryzykiem: