Zmiany w regulacjach IRGiT - Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2021 r. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej („Szczegółowe zasady rozliczeń”) obejmujące:

  1.     kwestie związane z możliwością wykonywania przez Członka Giełdowej Izby Rozrachunkowej działalności jako reprezentant Członka Giełdy,
  2.     kwestie wynikające z obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2021 r. treści Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy), uwzględniającej wprowadzenie definicji Przypadku naruszenia oraz inne zmiany zwiększające bezpieczeństwo rozliczeń. 

 

W zakresie zasad obsługi Członka Izby, który pełni funkcję Reprezentanta Członka Giełdy (RCG), Szczegółowe zasady rozliczeń zostały uzupełnione o zapisy regulujące:

  •  zasady realizacji przez Członków Izby zadań i obowiązków związanych z reprezentowaniem Członków Giełdy,
  •  sposób wyznaczania limitów transakcyjnych dla Członków Izby w związku z wprowadzeniem funkcji RCG,
  •  zasady kalkulacji depozytów zabezpieczających oraz wpłat do Funduszu Gwarancyjnego dla Członków Izby pełniących funkcję RCG.

 

W zakresie obszaru zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwa funkcjonowania systemu rozliczeń, wprowadzono natomiast zmiany polegające na:

  •   uwzględnieniu Przypadku naruszenia w rozumieniu Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy),
  •   aktualizacji zapisów dotyczących środków ograniczających materializację ryzyka w związku z wystąpieniem Przypadku naruszenia,
  •   aktualizacji zapisów dotyczących zasad funkcjonowania Funduszy Gwarancyjnych.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Dział Rozliczeń i Rozrachunku:

Dział Zarządzania Ryzykiem:

Biuro Rozwoju i Obsługi Członków: