Zmiany w regulacjach IRGiT – przyjęcie Szczegółowych zasad rozliczeń Rynku Towarów Rolno - Spożywczych

W związku z planowanym we współpracy z Towarową Giełdą Energii S.A. („TGE”), uruchomieniem Rynku Towarów Rolno – Spożywczych w ramach giełdy towarowej prowadzonej przez TGE, Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowych zasad rozliczeń Rynku Towarów Rolno – Spożywczych, określających zasady obsługi finansowej transakcji zawieranych na tym rynku.

Szczegółowe zasady rozliczeń Rynku Towarów Rolno – Spożywczych wejdą w życie w dniu 1 marca 2020 r.