Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uprzejmie informujemy,

iż w związku z zamiarem rozpoczęcia przez Izbę obsługi rynku terminowego Praw majątkowych ŚP zmienił się Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej.

Zmianom uległy:

  • 36 ust. 2
  • 47 ust. 1 i 2
  • 53 ust. 4
  • 59 ust. 2

Regulamin otrzymał także nową Tabelę Opłat.

Regulamin GIR w nowym brzmieniu wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku.

Z jego treścią można się zapoznać tutaj.