Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż zmianom uległ Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy).

Zmiany związane są z koniecznością dostosowania systemu zabezpieczeń dla rynków spotowych do nowego systemu notującego wdrażanego przez Towarową Giełdę Energii S.A. (TGE) - SAPRI.
 
Zmiany wchodzą w życie 14 listopada 2017 roku. Tekst jednolity Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy) zawierający ww. zmiany dostępny jest pod adresem: Regulaminy.