Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
  • 4 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. powołała Łukasza Goliszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
  • Od dnia 5 kwietnia 2019 r. Zarząd IRGiT funkcjonuje w składzie Andrzej Kalinowski – Prezes Zarządu oraz Łukasz Goliszewski – Wiceprezes Zarządu.

Łukasz Goliszewski związany jest z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. od 2010 roku.
W latach 2010–2015 zajmował stanowiska specjalistyczne, od 2015 roku stanowisko Zastępcy Dyrektora Działu, natomiast od 2017 roku pełnił funkcję Dyrektora Działu Zarządzania Ryzykiem gdzie odpowiadał za obszar ryzyka rynkowego, kredytowego, operacyjnego, a także obszar zabezpieczeń, politykę inwestycyjną i raportowanie transakcji. Od 2018 roku pełnił dodatkowo funkcję Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej. W tym okresie był przewodniczącym Komitetu ds. Ryzyka działającego przy IRGiT, członkiem Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na Maklerów Giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz Przedstawicielem IRGiT w Komitecie ds. Ryzyka i Komitecie ds. Polityki Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych EACH.

Łukasz Goliszewski jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję Maklera Giełd Towarowych.