Webinarium „Podsumowanie procesu obsługi niewypłacalności"

W dniu 18 grudnia 2020 r. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) zorganizowała pierwsze wirtualne spotkanie z Członkami Izby.

Głównym tematem tego spotkania był proces obsługi niewypłacalności Członka Izby, ogłoszonej przez IRGiT w dniu 18 marca 2020 r. Omówione zostały w szczególności kwestie dotyczące:

  • przebiegu procesu,
  • wniosków z analiz przeprowadzonych po realizacji kolejnych etapów procesu,
  • planowanych zmian w regulacjach IRGiT związanych z tematyką obsługi niewypłacalności.
     

Dziękujemy za Państwa obecność i aktywny udział w dyskusjach.

Link do prezentacji