Wartość mnożnika Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na gaz – kwiecień 2016

Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (Spółka) działając na podstawie § 41 Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy) oraz Uchwały Zarządu Spółki nr 176/60/08/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie organizacji Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na gaz ustanawia mnożnik Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji na gaz na poziomie k = 13,5%.