Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. podjął poniżej wymienione uchwały:

  • 191/76/10/2015 w sprawie określenia minimalnej wartości depozytu transakcyjnego dla Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez TGE S.A.
  • 192/76/10/2015 w sprawie wysokości parametrów ryzyka dla kontraktów terminowych na indeks TGe24 cen energii elektrycznej określany na Rynku Dnia Następnego TGE S.A., zawieranych na Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
  • 193/76/10/2015 w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych dla Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez TGE S.A.
  • 194/76/10/2015 w sprawie organizacji Funduszu Gwarancyjnego dla transakcji, których przedmiotem są kontrakty terminowe na indeks TGe24 cen energii elektrycznej określany na Rynku Dnia Następnego TGE S.A., zawieranych na Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
  • 195/76/10/2015 w sprawie odstąpienia od pobierania opłat.

Zgodnie z decyzją Zarządu uchwały wchodzą w życie z dniem 28 października 2015 roku, za wyjątkiem uchwały numer 195/76/10/2015, która wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wszystkie uchwały dostępne są pod tym linkiem.