Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 maja 2017 r. w życie wchodzi nowa wersja dokumentu „Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A”. W dokumencie zostały zmienione zapisy dotyczące harmonogramu obejmującego weryfikację wniesionych przez Członków Izby do Rejestru Unii zabezpieczeń w uprawnieniach do emisji CO2 oraz przekazanie stanu tych zabezpieczeń do TGE. Powyższa zmiana związana jest z funkcjonalnością nowego systemu notującego TGE (X-Stream Trading), którego wdrożenie planowane jest w dniu 31 maja 2017 r.

 

Najnowsza wersja dokumentu „Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A” dostępna jest pod adresem: Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A