Rozszerzenie katalogu zabezpieczeń niepieniężnych – Uchwała Zarządu IRGiT

W dniu dzisiejszym Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. podjął Uchwałę Nr 151/63/08/2015 w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych.

Zmiana w stosunku do Uchwały Zarządu IRGiT Nr 175/60/08/2014 polega na wprowadzeniu nowej formy zabezpieczeń niepieniężnych w postaci Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Z jej treścią można się zapoznać tutaj.