Rozrachunek pierwszych transakcji zawartych na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych