Publikacja wyciągu z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka z dnia 7 marca 2019 roku

7 marca 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Wśród głównych tematów omówionych w trakcie posiedzenia znalazły się między innymi:

  • Przedstawienie aktualnego statusu projektu wdrożenia nowych rodzajów kompensacji depozytów wstępnych
  • Dyskusja na temat obsługi niewypłacalności na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A.
  • Omówienie projektu dokumentu „Zasady postępowania w przypadku niewypłacalności Członka Izby”
  • Prezentacja założeń modelu analizy finansowej Członków
  • Prezentacja wybranych statystyk dotyczących obszaru zabezpieczeń i zarzadzania ryzykiem w IRGiT na dzień 28 lutego 2019 r.

Zgodnie z decyzją Komitetu wyciągi z protokołów z posiedzeń Komitetów umieszczane będą na stronie internetowej IRGiT.  

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu w dniu 7 marca dostępny jest pod poniższym linkiem:

Posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka z dnia 7 marca 2019 r.