Publikacja wyciągu z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka z dnia 27 i 29 maja 2020 roku

 27 i 29 maja 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Wśród głównych tematów omówionych w trakcie posiedzenia znalazły się między innymi:

  •     Zapoznanie Członków z wybranymi statystykami dotyczącymi obszaru zarządzania ryzykiem
  •     Przedstawienie przebiegu wydarzeń i wniosków związanych z niewypłacalnością Członka Izby
  •     Omówienie wprowadzonych zmian do modelu wnoszenia zabezpieczeń
  •     Zaprezentowanie modelu docelowego wnoszenia zabezpieczeń do IRGiT
  •     Zapoznanie Członków ze zmianami regulacji IRGiT spowodowanymi bezpośrednio przez wejście w życie zapisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  •     Zapoznanie Członków z możliwymi rozwiązaniami w zakresie close-out nettingu
  •     Przedstawienie wniosków z raportu „Final Report on CCPs’ Membership Criteria and Due Diligence”

 

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu w dniu 27 i 29 maja 2020 r. dostępny jest pod poniższym linkiem:

Posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka z dnia 27 i 29 maja 2020 r.