Publikacja wyciągu z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka z dnia 19 i 21 sierpnia 2020 roku

19 i 21 sierpnia 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Wśród głównych tematów omówionych w trakcie posiedzenia znalazły się między innymi:

  •     Zaprezentowanie wyników przeglądu modelu wyznaczania masy i wpłat do Funduszu Gwarancyjnego
  •     Przedstawienie statusu procesu obsługi niewypłacalności Członka Izby z marca 2020 r.
  •     Przedstawienie propozycji dot. zmiany terminu obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji bankowej
  •     Zapoznanie z planowanym przeglądem zasad funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka przez IRGiT   

 

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu w dniach 19 i 21 sierpnia 2020 r. dostępny jest pod poniższym linkiem:

Posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka z dnia 19 i 21 sierpnia 2020 r.