Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

17 października 2023 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Wśród głównych tematów omówionych w trakcie posiedzenia znalazły się między innymi:

  • propozycja docelowego modelu wyznaczania współczynników uznania zabezpieczeń niepieniężnych na depozyty zabezpieczające,
  • propozycja docelowego rozwiązania umożliwiającego wykorzystanie części funduszu gwarancyjnego w sytuacji konieczności zapewnienia płynności rozliczeń,
  • informacja o planach IRGiT w zakresie zmiany Tabeli Opłat od 1 stycznia 2024 r.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu w dniu 17 października 2023 r. dostępny jest pod poniższym linkiem:

Posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka z dnia 17 października 2023 r.