Publikacja nowych wersji dokumentów dotyczących zabezpieczeń niepieniężnych na stronie internetowej IRGiT

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych („Izba”) zostały opublikowane wzory dokumentów dotyczące zabezpieczeń niepieniężnych akceptowanych przez Izbę.

Aktualnie obowiązujące wzory gwarancji bankowych, umów przeniesienia Praw Majątkowych oraz Uprawnień do emisji CO2, jak również wzory umów poręczenia znajdują się w zakładce „Zabezpieczenie Niepieniężne”. Prosimy o każdorazowe korzystanie z dokumentów zamieszczonych w wyżej wymienionej lokalizacji, co pozwoli zoptymalizować proces składania zabezpieczeń niepieniężnych.

Jednoczenie przypominamy, iż:

  • obowiązkiem Członka Izby wynikającym ze Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej jest przesłanie projektów dokumentów dotyczących składanego zabezpieczenia, celem weryfikacji oraz ostatecznej akceptacji przez Izbę,
  • jedynie polskie wersje dokumentów udostępnionych przez Izbę są prawnie wiążące oraz akceptowane.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Ryzykiem.