Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
 • 26 czerwca 2023 r., podczas uroczystej gali Podsumowania Roku Giełdowego 2022, Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych nagrodziły najaktywniejsze spółki i maklerów minionego roku.
 • Łącznie wręczono 17 statuetek: 14 Platynowych Megawatów oraz 3 Rozrachunki.
 • Tegoroczny, 13. już finał Podsumowania Roku Giełdowego odbył się w ramach organizowanego przez TGE XV Forum Obrotu. 

– Rok 2022 był czasem kolejnych wyzwań, zarówno w wymiarze społeczno-politycznym, jak i tym bliższej nam – rynkowym. Ubiegły rok to także kryzys energetyczny i idące za nimi zmiany legislacyjne na rodzimym gruncie, które przełożyły się na zintensyfikowanie naszych działań na rzecz optymalizacji czy rozwoju oferty warszawskiego parkietu, a w szerszej perspektywie – na rzecz całej polskiej gospodarki. Cieszę się, że po raz kolejny mogliśmy docenić podmioty i maklerów, którzy poprzez swoje zaangażowaniem przyczyniają się do budowania rynku giełdowego. Bez Państwa wkładu nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy obecnie. I nie moglibyśmy wdrażać nowych mechanizmów na miarę Państwa oczekiwań oraz potrzeb. Dziękuję za to w imieniu Zarządu i Pracowników TGE oraz gratuluję przyznanych Platynowych Megawatów – powiedział Piotr Zawistowski, prezes zarządu TGE.

Maklerzy i podmioty najbardziej aktywne na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego czy praw majątkowych są nagradzani przez Towarową Giełdę Energii i Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych już od 13 lat. W tym roku, obok znanych kategorii, TGE wyłoniła dodatkowych laureatów, przyznając dwie nagrody za aktywny udział w pracach na rzecz rozwoju produktów giełdowych w roku 2022. Platynowe Megawaty trafiły więc łącznie do 7 przedsiębiorstw i 7 maklerów. Z kolei Rozrachunki, przyznawane przez IRGiT, powędrowały do 3 firm, z czego jedna z nich została wyróżniona nagrodą specjalną za współpracę i komunikację w roku 2022. Finalnie – w ramach całego Podsumowania Roku Giełdowego 2022 – wręczono 17 statuetek.

– Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych działa z sukcesem od 13 lat, dokładnie tyle samo razy wręczaliśmy wyróżnienia. Na przestrzeni lat podnosiliśmy nasze standardy bezpieczeństwa rozliczeń i testowaliśmy wspólnie z rynkiem nowe rozwiązania. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że udało nam się stworzyć organizację, która swoją pozycję zawdzięcza m.in. współpracy z instytucjami państwowymi oraz członkami Izby. Dlatego tak ważne jest dla nas uhonorowanie Państwa Rozrachunkami i po raz kolejny spotkanie się w ramach święta rynku giełdowego, jakim niewątpliwie jest Podsumowanie Roku Giełdowego – dodał Andrzej Kalinowski, prezes zarządu IRGiT.

Platynowe Megawaty 2022 przyznano spółkom:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej w roku 2022;
 • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. – za największą aktywność na rynkach gazu ziemnego w roku 2022;
 • Noble Securities S.A. – za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych w roku 2022;
 • Respect Energy S.A. – za największą aktywność w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia w roku 2022;
 • ENIQ Sp. z o.o. – za największą aktywność na Rynku Dnia Bieżącego (SIDC) w roku 2022;
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – za aktywny udział w pracach na rzecz rozwoju produktów giełdowych w roku 2022;
 • TAURON Polska Energia S.A. – za aktywny udział w pracach na rzecz rozwoju produktów giełdowych w roku 2022.

Laureatami Platynowych Megawatów w kategorii Makler Roku 2022 zostali:

 • Tobias Frisch (Next Kraftwerke GmbH) – za największą aktywność na rynku spot energii elektrycznej w roku 2022;
 • Anna Szewczuk (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.) – za największą aktywność na rynku spot gazu ziemnego w roku 2022;
 • Robert Marczak (Enea Power & Gas Trading Sp. z o.o.) – za największą aktywność na sesjach Rynku Praw Majątkowych w roku 2022;
 • Mateusz Bąk (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.) – za największą aktywność w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na gaz ziemny w roku 2022;
 • Karol Kosiarski (Noble Securities S.A.) – za największą aktywność w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną w roku 2022;
 • Rafał Łaganowski (Enea S.A.) – za największą aktywność w Rejestrze Świadectw Pochodzenia w roku 2022;
 • Katarzyna Matuszewska (Noble Securities S.A.) – za największy wolumen transakcji na rynkach TGE w zakresie działalności na rzecz klientów w roku 2022.

Rozrachunki 2022 trafiły do spółek:

 • PGE Dom Maklerski S.A. – za najlepsze zarządzanie środkami niepieniężnymi w roku 2022;
 • Slovenské elektrárne, a.s. S.A. Oddział w Polsce – za najlepsze wykorzystanie kompensacji międzyproduktowej depozytów wstępnych w roku 2022;
 • Oddział Centralny PGNiG PKN ORLEN S.A. – nagroda specjalna za współpracę i komunikację w 2022 roku.

Podobnie jak w latach poprzednich, uroczysta gala wręczenia Platynowych Megawatów i Rozrachunków odbyła się podczas Forum Obrotu – konferencji, która od 15 lat służy uczestnikom rynków prowadzonych przez TGE za swoistą platformę wymiany doświadczeń. Stwarza także okazję do rozmów z ekspertami i poszerzenia wiedzy na temat zmian wdrażanych na warszawskim parkiecie. Organizatorem XV Forum Obrotu jest TGE, zaś partnerem wydarzenia – IRGiT.

Wstępem do finału, podczas którego nagrodzono maklerów i spółki 2022 roku, był rozstrzygnięty w maju Konkurs dla mediów „Platynowe Megawaty”, od dziewięciu lat stanowiący merytoryczne dopełnienie Podsumowania Roku Giełdowego. 

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, posiadającą od marca 2015 r. zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. Giełda jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego. Od 15 listopada 2017 r. TGE prowadzi działalność na europejskim Rynku Dnia Następnego SDAC. 19 listopada 2019 r. Giełda uruchomiła transgraniczny Rynek Dnia Bieżącego SIDC w modelu XBID. Giełda znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia REMIT. Od marca 2012 r. TGE należy do Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A., 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 (wejście D), NIP: 525-244-16-34, REGON:141660448, KRS 0000321809, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 44.805.000 PLN