Pierwsze rozliczenie transakcji zawartej na Rynku Terminowym Praw Majątkowych

W dniu 27 maja 2016 r. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. dokonała pierwszego  rozliczenia transakcji z Rynku Terminowego Praw Majątkowych (RTPM). Rozliczenie dotyczyło transakcji zawartej na instrumencie OZE_05-16, której wolumen wynosił 5 000 MWh. Dostawa Praw Majątkowych została wykonana poprzez ich przeksięgowanie  w Rejestrze Świadectw Pochodzenia, a płatność została wykonana za pośrednictwem rachunków rozliczeniowych Członków Izby i rachunku Izby  prowadzonych we współpracujących z IRGiT Bankach Płatnikach.

Rynek Terminowy Praw Majątkowych został uruchomiony przez Towarową Giełdę Energii we współpracy z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych 12 stycznia 2016 roku.