Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rada Nadzorcza spółki Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. z siedzibą w Warszawie wszczęła postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A..

Warunki i kryteria, oraz sposób i terminy składania zgłoszeń i przeprowadzenia postępowania opisane zostały w poniższym ogłoszeniu:

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.