Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

  • Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu IRGiT S.A.

  • Załącznik do ogłoszenia – Wzory Oświadczeń