Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

W dniu 22 stycznia 2020 r. Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. działając na podstawie § 56 ust. 3 Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) podjął decyzję w sprawie zwolnienia z opłat za rozliczanie i rozrachunek transakcji giełdowych zawieranych na RTRS w okresie trwania fazy pilotażowej rynku, tj. do 31 sierpnia 2020 r. oraz opłaty rocznej za udział w rynkach, których przedmiotem obrotu są towary rolno - spożywcze do końca 2020 r.