Odstąpienie od pobierania opłat na Rynku Towarów Rolno – Spożywczych

Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. działając na podstawie § 56 ust. 3 Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) podjął decyzję w sprawie kontynuacji, w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., zwolnienia z opłat za rozliczanie i rozrachunek transakcji giełdowych zawieranych na RTRS określonych w sekcji II pkt 8.1 i 8.2 Tabeli opłat, dostępnej na stronie internetowej IRGiT.